Pristupom i korištenjem internetskih stranica prihvaćate ova Pravila privatnosti. Lipovica d.o.o. (u daljnjem tekstu Lipovica) zadržava pravo izmjena Pravila privatnosti bez prethodne najave. Pristupom i daljnjim korištenjem stranica suglasni ste da se slažete s takvim izmjenama.

OPĆI PODACI

Lipovica zadržava pravo prikupljanja statističkih podataka o korištenju stranica ugrađenih u programskom kodu radi mjerenja, praćenja funkcionalnosti te marketinškog unaprijeđenja, a koji su dostupni preko javno dostupnih i prihvaćenih statističkih alata i internetskih komunikacijskih protokola (Google Analytics). Pristupom i korištenjem stranica suglasni ste da tehnički podaci dostupni putem preglednika koji koristite mogu biti prikupljeni od strane statističkih i analitičkih alata, te da na vašem računalu mogu biti zabilježeni podatkovni zapisi (“cookies”) namijenjeni boljoj funkcionalnosti stranica.

OSOBNI PODACI

Lipovica izjavljuje da nema namjeru, putem ovih stranica, na skriveni način prikupljati bilo kakve osobne podatke korisnika stranica. Osobni podaci korisnika prikupljeni preko kontaktnih, prijavnih, registracijskih ili drugih interaktivnih obrazaca koji su sastavni dio ovih stranica, prikupljaju se temeljem dobrovoljnog slanja tih podataka od strane korisnika. Lipovica izjavljuje da osobni podaci korisnika stranica, prikupljeni na bilo koji način, neće biti prosljeđivani, prodani ili na drugi način stavljeni na raspolaganje trećim osobama, objavljivani ili korišteni na bilo koji drugi način osim za komunikaciju s korisnicima koji su podatke dostavili.

Osobni podaci kupaca ostaju striktno povjerljivi i koriste se samo u svrhu informiranja. Unosom osobnih podataka potvrđujete da imate više od 18 godina starosti i da pristajete na to da Lipovica te podatke koristi. Vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati trećim stranama, osim u slučaju zakonske obveze. Lipovica se odriče odgovornosti za gubitak, krađu, objavu ili oštećivanje osobnih podataka korisnika stranica u slučaju neovlaštenog upada u programski kôd stranica ili bazu podataka kao rezultat računalnih kriminalnih aktivnosti trećih osoba, ali će takvom slučaju obavijestiti korisnike.