Projekt “Reciklaža i ozelenjivanje proizvodnog procesa u Lipovici“ sufinanciran je bespovratnim sredstvima Norveškog financijskog mehanizma u okviru Business Development and Innovation Croatia Programme 2014 – 2021. programa. Cilj projekta je recikliranje sekundarnog aluminija.

U skladu s propisima o financiranju, na ovoj stranici pronaći ćete dokumente o postupku nabave i postupku dodjele u okviru ovog projekta. Temeljem postupka nabave za subjekte koji ne podliježu Zakonu o javnoj nabavi, LIPOVICA d.o.o. ovim putem objavljuje:

POZIV NA NATJEČAJ za ROBOTSKE JEDINICE

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Odluku o nabavi možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za PREŠU ZA EKSTRUZIJU ZA ALUMINIJSKE PROFILE

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Odluku o nabavi možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za STOLOVE ZA LIJEVANJE

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Odluku o nabavi možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za INDUKCIJSKU PEĆ

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Odluku o nabavi možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za INDUKCIJSKU PEĆ br. 2

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Odluku o nabavi možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za ELEKTRIČNU PEĆ ZA TALJENJE ALUMINIJA 5T

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za ELEKTRIČNU PEĆ ZA TALJENJE ALUMINIJA 500kg

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za ELEKTRIČNU PEĆ ZA TALJENJE ALUMINIJA 1T

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za PREŠE ZA BALIRANJE ALUMINIJA

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Odluku o nabavi možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za MODULE ZA ZAVARIVANJE, UREZIVANJE NAVOJA I SPAJANJE BATERIJA TE UNIDRIVERE

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Odluku o nabavi možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za MOBILNE SPEKTROFOTOMETRE ZA METALE

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.
Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju (produžetak roka) možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za MOBILNI SPEKTROFOTOMETAR ZA METALE SA PRIJENOSNIM LABORATORIJEM

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.
Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju (produžetak roka) možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za UREĐAJ ZA DOGRIJAVANJE ALATA – ČENTRALINE

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.
Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju (produžetak roka) možete preuzeti ovdje.

POZIV NA NATJEČAJ za VILIČAR ZA PRIJEVOZ ALUMINIJSKE TALINE

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.
Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju (produžetak roka) možete preuzeti ovdje.

PONOVLJENI POZIV NA NATJEČAJ za ELEKTRIČNU PEĆ ZA TALJENJE ALUMINIJA 1T

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.
Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju (produžetak roka) možete preuzeti ovdje.